Sổ tay: Tàu đến cảng và rời cảng

Go down

Sổ tay: Tàu đến cảng và rời cảng Empty Sổ tay: Tàu đến cảng và rời cảng

Bài gửi by vuthanhtrung_dragon on Fri Apr 29, 2011 1:29 pm

1. Mục đích

Bảo đảm tàu luôn luôn thoả mãn yêu cầu An toàn và Bảo vệ môI trường trước khi tàu rời Cảng

2. Phạm vi áp dụng

Qui trình này áp dụng để kiểm tra an toàn trước khi tàu rời bến 12 giờ

3. Người chịu trách nhiệm

3.1 Thuyền trưởng

Thuyền trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất về hướng dẫn và giám sát công việc chuẩn bi cho tàu an toàn, trước khi tàu rời bến của Sĩ quan, Thuyền viên trên tàu

3.2 ĐạI phó, Máy trưởng

ĐạI phó, Máy trưởng, chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện các công tác chuẩn bị an toàn cho tàu, đồng thời phảI báo cáo cho Thuyền trưởng kết quả chuẩn bị trước khi tàu khởi hành

4. Công tác chuẩn bị an toàn trước khi tàu khởi hành

4.1 Công tác chuẩn bị của Thuyền trưởng

1) Kiểm tra công việc chuẩn bị kế hoạch chuyến đi

2) Kiểm tra các thông báo thời tiết, tình trạng song gió, thông tin hàng hải, và các thông tin liên quan khác

3) Kiểm tra các giấy tờ, thời hạn các giấy chứng nhận của tàu, các giấy tờ thuyền viên, giấy phép rời cảng…

4) Kiểm tra mớn nước của tàu, hiệu số mớn nước, thế vững, nhiên liệu, vật tư,thiết yếu, …thoả mãn yêu cầu của hành trình và điều kiện luồng lạch ra vào cảng

5) Bảo đảm các báo cáo, các bản rà soát do các Sĩ quan chuẩn bị, được Thuyền trưởng thông qua trước khi tàu khởi hành

6) Thông báo cho mọi người rõ về thời gian tàu khởi hành và thời gian hoa tiêu lên tàu

4.2 Công tác chuẩn bị của Bộ phận Boong

1) Chuẩn bị rời cảng của ĐạI phó

a. Kiểm tra lạI mớn nước, độ chúi Mũi-LáI, thế vững , khả năng kín nước, đIều kiện đI biển của tàu… thoả mãn đIều kiện tàu rời cảng

b. Kiểm tra, xác nhận mọi thành viên đã có mặt trên tàu để khởi hành. Công tác kiểm tra, chuẩn bị tàu khởi hành đã được thực hiện như đã phân công

c. Tính toán “Hiệu số mớn nước, Thế vững và sức chịu dọc ” của tàu và gửi báo cáo cho Thuyền trưởng

d. Kiểm tra không có khách trên tàu

e. Bảo đảm lương thực thực phẩm, vật tư cần thiết cho hành trình sẵn sàng

f. Báo cáo kết quả kết quả chuẩn bị tàu rời Cảng cho Thuyền trưởng trước khi tàu rời cầu

2) Chuẩn bị rời cảng của Phó 2

a. Trước khi tàu rời cảng 12 giờ, các máy móc hàng hảI, máy lái…phảI được kiểm tra và thử hoạt động

b. PhảI chuẩn bị đầy đủ HảI đồ đã tu chỉnh, các tàI liệu hướng dẫn, hàng hảI chỉ nam, bảng thuỷ triều, danh mục các đèn biển, thông báo hàng hảI mới nhất, thông báo thời tiết và các thông báo liên quan…

c. PhảI chuẩn bị báo cáo [Kế hoạch chuyến đi-[NSCC-R04-21]

d. Kiểm tra lạI sai số La bàn từ, La bàn đIện, đồng hồ thời kế, …bao gồm cả việc đIều chỉnh đồng bộ đồng hồ tàu, La bàn chính và La bàn phản ảnh

e. Cùng với Máy Hai, thử hoạt động máy láI, và thử sự hoạt động đồng bộ của góc lái

f. Thử hoạt động thiết bị radio, bao gồm chuông báo động khẩn cấp, thiết bị liên lạc xách tay 2 chiều, …

g. Bảo đảm các thông tin liên lạc cần thiết đã được gửi đi

h. Bảo đảm thông tin thời tiết, an toàn …đã sẵn sàng

i. Bảo đảm vật tư cho hành trình đầy đủ

j. Bảo đảm [bản rà soát khi tàu đi-đến(radio)] đã thực hiện

c. Chuẩn bị rời Cảng của Phó 3

a. Thu thập các số liệu liên quan đến tình trạng của tàu và đIền vào [Bản theo dõi đIều kiện tàu đI-đến-[NSCC-R04-22]

b. Chuẩn bị báo cáo [Bản trao đổi giữa Thuyền trưởng và Hoa tiêu-[NSCC-R04-23]

c. Kiểm tra tình trạng trang thiết bị cứu sinh cứu hoả và các thiết bị an toàn liên quan khác

d. Chuẩn bị báo cáo [Bản rà soát khi tàu đi–đến (Boong)-[NSCC-R04-24]

e. Bảo đảm kiểm tra các giấy chứng nhận an toàn tàu và giấy tờ thuyền viên

f. Bảo đảm các giấy tờ thủ tục ra vào cảng đã sẵn sàng

4.3 Chuẩn bị rời cảng của Bộ phận Máy

1) Chuẩn bị rời cảng của Máy trưởng

a. Kiểm tra và xác nhận tất cả máy móc thiết bị trong Buồng Máy, đang ở trong tình trạng hoạt động tốt

b. Kiểm tra và xác nhận công tác chuẩn bị tàu rời bến của Bộ phận Máy, đã được thực hiện đầy đủ

c. Báo kết quả chuẩn bị cho Thuyền trưởng, trước khi tàu khởi hành ít nhất 12 giờ

2) Chuẩn bị rời cảng của Máy Hai

a. Bảo đảm Máy chính và các thiết bị liên quan đã được hâm sấy và thử hoạt động ở trạng tháI tốt

b. Xác nhận lượng dự trữ nhiên liệu, dầu nhờn, phụ tùng vật tư… cho hành trình đã chuẩn bị đầy đủ và phù hợp với hành trình

c. Bảo đảm đã rà soát lạI công việc chuẩn bị tàu rời bến, theo [Bản rà soát khi tàu ĐI(Máy)-[NSCC-R04-25]

d. Bảo đảm các vật dễ dịch chuyển trong buồng Máy đã được chằng buộc chặt chẽ

3) Chuẩn bị rời cảng của Máy Ba

a. Bảo đảm các máy phát đIện và thiết bị liên quan, đang ở trạng tháI hoạt động tốt

b. Bảo đảm các vật tư, phụ tùng do Máy 3 quản lí đã được kiểm tra và đầy đủ số lượng, chất lương cần thiết cho hành trình

c. Kiểm tra luợng nhiên liệu trong các két và đã báo cáo kết quả cho Máy trưởng

4) Chuẩn bị rời cảng của Máy Tu

a. Bảo đảm tình trạng của nồi hơI và các thiết bị liên quan hoạt động tốt

b. Bảo đảm vật tư, phụ tùng do Máy Tu quản lí đã được kiểm tra và đầy đủ theo yêu cầu của hành trình

c. Bảo đảm các ống, van, hệ thống bơm… do Máy Tu quản lí đã được kiểm tra và xác nhận tình trạng hoạt động tốt

5) Chuẩn bị rời cảng của Thuỷ thủ trưởng

a. Kiểm tra hoạt động của tời neo, tời quấn dây

b. Chuẩn bị dây buộc tàu, đệm, dây ném, cầu thang hoa tiêu

c. Kiểm tra tình trạng kín nước trên Boong, đóng các cửa kín nước, các ống thông gió, thông hơi…

d. Chằng buộc cần cẩu, chằng buộc các vật di động trên Boong

4.5 Chuẩn bị Máy chính và Buồng LáI cho tàu khởi hành

1) Chuẩn bị Buồng LáI của Sĩ quan trực ca Boong

a. Thông báo cho Sĩ quan trực ca Máy để chuẩn bị Máy

b. Chỉnh đồng bộ đồng hồ “tay chuông”, “buồng láI”, “buồng Máy”

c. Ân núm đèn báo tín hiệu ” Chuẩn bị Máy”

d. Thử hoạt động RADARS, Máy đo sâu, Tốc độ kế, Máy láI, VHF, Còi…

e. Kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc giữa Buồng LáI- Buồng Máy LáI-Mũi/Lái

f. Kiểm tra an toàn xung quanh tàu. Bảo đảm không có các chướng ngạI gần Mũi, Chân Vịt và LáI tàu. ĐIều chính các dây buộc tàu cho căng đều trước khi thử Máy

g. Phối kết hợp với Máy Hai và Sĩ quan trực ca Máy để thử Máy chính

h. Thử hoạt động chân vịt LáI từ Buồng Lái

i. Thử chân vịt Mũi từ Buồng Lái

k. Sau khi Máy và Buồng LáI đã chuẩn bị xong, thông báo cho Thuyền trưởng

2) Chuẩn bị Máy của Máy Hai và Sĩ quan trực ca Máy

a. Thông báo cho Máy trưởng biết kế hoạch chuẩn bị Máy

b. Yêu cầu Sĩ quan Boong có mặt trên Buồng LáI. Thử hệ thống thông tin liên lạc. Khớp đồng hồ giữa Buồng LáI và Buồng Máy

c. Kiểm tra tình trạng Máy chính và các thiết bị liên quan. Tiến hành công việc kiểm tra theo [Bản rà soát khi tàu ĐI(Máy)-[NSCC-R04-25]

d. Thông báo với Sĩ quan trực ca Boong trước khi thử Máy chính

e. Sau khi thử Máy chính, chuyển chế độ hoạt động máy lên Buồng Lái

4.6 Ra vị trí làm dây

1) Đội Buồng Lái

a. Thuyền trưởng phảI kiểm tra và bảo đảm là mọi phương diện đã sẵn sàng để tàu rời Cầu

b. Phó 3 kiểm tra lạI các tín hiệu rời cầu như còi, VHF, cờ hoa tiêu, thông tin liên lạc Mũi-LáI… đã sẵn sàng

c. Kiểm tra nhân lực Mũi-LáI-Buồng Máy… đã sẵn sàng để rời cầu

2) Đội Buồng Máy

a. Máy trưởng phảI bảo đảm các thành viên Máy đã có mặt trong Buồng Máy

b. Kiểm tra các máy móc và thiết bị trong Buồng Máy đã sẵn sàng

c. Báo cáo kết quả chuẩn bị cho Thuyền trưởng

3) Đội Boong Mũi

a. ĐạI phó phảI kiểm tra các thành viên trong đội đã có mặt đầy đủ

b. Thử thông tin liên lạc với Buồng LáI và Lái

c. Kiểm tra và thử hoạt động tời neo, tời quấn dây

d. Kiểm tra nước làm mát neo. Hai neo sẵn sàng thả khi cần thiết

4) Đội Boong Lái

a. Phó 2 phảI kiểm tra các thành viên trong đội đã có mặt đầy đủ

b. Thử thông tin liên lạc với Buồng LáI và Mũi

c. Thử hoạt động các tời quấn dây

4.6 Đưa đón Hoa tiêu

1) Thuỷ thủ trưởng chuẩn bị cầu thang Hoa tiêu:

a. Dùng cầu thang phù hợp với yêu cầu của IMO

b. Cầu thang Hoa tiêu phảI buộc nơI qui định và phía dưới gió

c. PhảI có cột chống và có cầu thang tay vịn khi cần thiết

d. Sẵn sàng dây ném, phao tròn có dây và đèn

e. Ban đêm phảI có đèn chiếu sáng cầu thang hoa tiêu và xung quanh

2) Đưa đón Hoa tiêu của Phó 3

a. Phó 3 phảI có mặt cạnh cầu thang để đón Hoa tiêu

b. PhảI có thiết bị thông tin liên lạc xách tay, ban đêm phảI mang theo đèn pin, phảI thường xuyên thông báo cho Buồng LáI tình hình Hoa tiêu

c. Kiểm tra tình trạng cầu thang Hoa tiêu và giám sát an toàn khi Hoa tiêu lên tàu

d. Thông báo ngay Buồng LáI khi hoa tiêu đã lên tàu

e. Dẫn hoa tiêu lên Buồng Lái

By Capt.Trai
vuthanhtrung_dragon
vuthanhtrung_dragon
Captain

Tổng số bài gửi : 1053
Điểm kinh nghiệm : 1249
Ngày tham gia : 20/03/2010
Nơi làm việc : MA OF NHA TRANG
Đến từ : nha trang - nam định - cẩm xuyên

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Sổ tay: Tàu đến cảng và rời cảng Empty Sổ tay : Tàu đến cảng

Bài gửi by vuthanhtrung_dragon on Fri Apr 29, 2011 1:30 pm

1. Mục đích

Bảo đảm an toàn và ô nhiễm được chuẩn bị trước khi tàu vào Cảng

2. Phạm vi áp dụng

Qui trình này áp dụng cho tàu trước khi đến Cảng

3. Người chịu trách nhiệm

3.1 Thuyền trưởng

Thuyền trưởng là người chịu trách nhiệm chỉ thị và giám sát công tác chuẩn bị an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm của Sĩ quan Boong-Máy và thuyền viên trước khi tàu đến Cảng

3.2 ĐạI phó, Máy trưởng

ĐạI phó, Máy trưởng, chịu trách nhiệm thực hiện công việc chuẩn bị an toàn cho tàu đến cảng theo nhiệm vụ đã phân công

4. Công tác chuẩn bị an toàn cho tàu đến Cảng

4.1 Công tác chuẩn bị của Thuyền trưởng

1) Rà soát lạI công việc chuẩn bị của các bộ phận Boong-Máy-Phục vụ

2) Xem xét thời tiết, sóng gió, thông báo hàng hảI, thông báo liên quan đến khu vực cảng đến

3) Kiểm tra các giấy tờ cần thiết, thời hạn, giấy tờ thuyền viên, chứng chỉ của tàu, giấy phép rời cảng và công việc chuẩn bị thủ tục nhập cảnh…

4) Kiểm tra lạI mớn nước của tàu, hiệu số mớn nước , thế vững, nhiên liệu, vật tư, thuỷ triều, và các yêu cầu thích hợp khác cho tàu cập bến

5) Thông báo thời gian đến cảng và thời gian hoa tiêu lên tàu

4.2 Công tác chuẩn bị tới cảng của Bộ phận Boong

1) Công tác chuẩn bị của ĐạI phó

a. Kiểm tra lạI mớn nước, hiệu số mớn nước, thế vững, độ kín nước của tàu

b. Thúc đẩy các Sĩ quan và cá nhân thực hiện các công việc chuẩn bị tàu đến cảng của Bộ phận Boong

c. Báo cáo kết quả chuẩn bị cho Thuyền trưởng trước khi tàu đến bến 1 giờ

2) Công tác chuẩn bị của Sĩ quan Trực ca

a. Trước khi tàu tới cảng 4 giờ, tất cả máy móc đIện hàng hảI, máy láI, thiết bị liên quan…phảI được kiểm tra và thử hoạt động

b. Các hảI đồ và ấn phẩm hàng hảI đã hiệu chỉnh như Hàng hảI chỉ nam, Bảng thuỷ triều, Danh sách các đèn, thông báo hàng hảI mới nhất, thông báo thời tiết và các thông tin liên quan đến luật lệ bến cảng, phảI chuẩn bị sẵn sàng

c. Xác định sai số la bàn đIện, la bàn từ, đồng hồ, bao gồm cả việc đIều chỉnh đồng bộ giữa la bàn đIện và la bàn phản ảnh

d. Chuyển chế độ láI tự động sang láI tay và phảI bảo đảm láI tay hoạt động tốt

3) Công tác chuẩn bị của Thuyền phó 3

a. Thu thập các số liệu liên quan đến tình trạng tàu đến và đIền vào [Bản theo dõi đIều kiện tàu ĐI-Đến-[NSCC-R04-22]

b. Chuẩn bị [Bản trao đổi giữa Thuyền trưởng và Hoa tiêu-[NSCC-R04-23]

c. Kiểm tra tình trạng các trang thiết bị cứu sinh cứu hoả và các thiết bị an toàn khác trên tàu

d. Rà soát lạI công tác chuẩn bị theo [Bản rà soát khi tàu ĐI-Đến(Boong)-[NSCC-R04-24]

e. Bảo đảm các giấy chứng nhận an toàn tàu và thuyền viên đã được kiểm tra

f. Bảo đảm các giấy tờ thủ tục mà cảng yêu cầu đã sẵn sàng

g. Các thiết bị thông tin liên lạc bao gồm cả tín hiệu báo động khẩn cấp, VHF xách tay 2 chiều…đã được kiểm tra hoạt động

h. Các yêu cầu thông tin và điện báo đã được chuyển đi

i. Các thông tin về thời tiết và về cảng liên quan đã được cập nhật

4.3 Công tác chuẩn bị cho tàu tới Cảng của Bộ phận Máy

1) Công tác chuẩn bị của Máy trưởng

a. Xác định các máy móc, thiết bị trong Buồng máy đang hoạt động tốt

b. Kiểm tra lạI công việc chuẩn bị tàu tới bến của các thành viên trong Bộ phận đã hoàn thành

c. Báo cáo kết quả chuẩn bị tới cảng của Bộ phận Máy cho Thuyền trưởng trước khi tàu đến cảng 1 giờ

2) Công tác chuẩn bị của Máy Hai

a. Xác định máy chính và các máy liên quan đã được kiểm tra hoạt động và trong tình trạng tốt

b. Bảo đảm đã rà soát công việc chuẩn bị theo [Bản rà soát khi tàu Đến(Máy)-[NSCC-R04-34]

3) Công tác chuẩn bị của Máy Ba

a. Xác định Máy đèn và các thiết bị liên quan hoạt động tốt

b. Bảo đảm lượng nhiên liệu còn lạI trong két đã được đo đạc và báo cáo

4) Công tác chuẩn bị của Máy Tu

a. Xác định Nồi hơI và các thiết bị liên quan hoạt động tốt

b. Bảo đảm hệ thống van, ống, bơm…đã được kiểm tra ở trạng tháI tốt

5) Công tác chuẩn bị của Thuỷ thủ trưởng

a. Kiểm tra và thử hoạt động của tời neo, tời dây…

b. Chuẩn bị sẵn sàng dây buộc tàu, đệm, dây ném, cầu thang hoa tiêu…

c. Tháo, gỡ dây chằng buộc neo

4.5 Chuẩn bị Máy chính và Buồng Lái

1) Công tác chuẩn bị của Sĩ quan trực ca Boong

a. Thông báo Sĩ quan trực ca máy, chuẩn bị máy “sẵn sàng” để tàu vào Cảng

b. Khớp đồng hồ Boong-Máy và đồng hồ tay chuông

c. ấn tín hiệu ” Sẵn sàng máy”

d. Thử hoạt động các thiết bị hàng hảI: Rada, máy đo sâu, máy láI,VHF, còi…

e. Thử hệ thống thông tin liên lạc Buồng LáI, Buồng Máy LáI, Mũi-Lái…

f. Yêu cầu Thuyền trưởng có mặt trên Buồng LáI, đồng thời phối kết hợp với Máy Hai và Sĩ quan Máy thử “khởi động” máy

g. Chuyển máy sang chế độ đIều động trong cảng. Thử ngừng máy và lùi máy

h. Kiểm tra tình trạng hoạt động của chân vịt mũi

i. Thông báo cho Thuyền trưởng biết kết quả chuẩn bị cho tàu vào Cảng

2) Công việc của Sĩ quan Trực ca và Máy Hai

a. Thông báo cho Máy trưởng biết kế hoạch tàu đến

b. Xác nhận với Sĩ quan trực ca Boong về kế hoạch vào Cảng và yêu cầu khớp đồng hồ Boong-Máy

c. Kiểm tra tình trạng máy chính và các thiết bị liên quan, như đã nêu trong [Bản rà soát khi tàu đến(Máy)-[NSCC-R04-34.]. Đồng thời liên hệ với Sĩ quan trực ca Boong để thử đIều động máy, lùi máy và xác nhận máy đang hoạt động tốt

4.6 Tập trung làm dây vào cầu

1) Đội Buồng Lái

a. Thuyền trưởng phảI kiểm tra và xác nhận rằng mọi công việc chuẩn bị vào cảng đã hoàn tất

b. Phó 3 kiểm tra và xác nhận đã sẵn sàng các tín hiệu vào cảng như còi, cờ hoa tiêu, hệ thống thông tin liên lạc Mũi-Lái…

c. Liên hệ Mũi-LáI để xác nhận các nhân lực Boong-Máy-Phục vụ đã sẵn sàng có vào cầu

2) Đội Buồng Máy

a. Máy trưởng phảI kiểm tra và xác nhận mọi thành viên đã có mặt trong Buồng Máy

b. Bảo đảm mọi máy móc và thiết bị đang hoạt động bình thường và sẵn sàng cập cầu

c. Báo cáo Thuyền trưởng kết quả chuẩn bị vào cầu của Bộ phận Máy

3) Đội Boong Mũi

a. ĐạI phó phảI kiểm tra và xác nhận nhân lực làm dây ở Boong Mũi đã có mặt

b. Thử kiểm tra phuơng tiện thông tin liên lạc Mũi -LáI và Buồng Lái

c. Kiểm tra hoạt động của các tời neo và tời dây buộc tàu, đệm, dây ném…

d. 2 neo sẵn sàng

4) Đội Boong Lái

a. Phó 2 phảI kiểm tra nhân lực làm dây sau LáI đã có mặt đầy đủ

b. Kiểm tra thông tin liên lạc giữa Boong LáI, Buồng LáI, Mũi-Lái

c. Kiểm tra hoạt động các tời dây, dây ném, đệm…

4.7 Đưa đón Hoa tiêu lên Tàu

1) Thuỷ thủ trưởng chuẩn bị cầu thang Hoa tiêu:

a. PhảI dùng cầu thang hoa tiêu phù hợp với yêu cầu của IMO

b. Cầu thang hoa tiêu phảI buộc nơI qui định và phía dưới gió

c. Tay chống và bậc cầu thang mạn(nếu cần), phảI mắc với cầu thang hoa tiêu để bảo đảm an toàn

d. Phao tròn có dây và đèn, dây ném… phảI sẵn sàng

e. Ban đêm phảI có đủ ánh sáng cho cầu thang hoa tiêu và khu vực lân cận

2) Đưa đón hoa tiêu của Phó 3

a. Phó 3 phảI có mặt bên cạnh cầu thang để đón hoa tiêu

b. PhảI mang theo phương tiện thông tin liên lạc, đèn pin(ban đêm), thường xuyên liên hệ với Buồng Lái

c. Kiểm tra cầu thang hoa tiêu đã mắc an toàn và giám sát việc hoa tiêu lên tàu an toàn

d. Thông báo cho ngay sau khi hoa tiêu lên tàu

e. Hướng dẫn hoa tiêu lên Buồng lái

By Capt.Trai
vuthanhtrung_dragon
vuthanhtrung_dragon
Captain

Tổng số bài gửi : 1053
Điểm kinh nghiệm : 1249
Ngày tham gia : 20/03/2010
Nơi làm việc : MA OF NHA TRANG
Đến từ : nha trang - nam định - cẩm xuyên

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết