Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải

Go down

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải Empty Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải

Bài gửi by Bố già on Wed Apr 25, 2012 12:54 pm

Chủ đề này chứa các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) liên quan đến hoạt động hàng hải của Việt Nam. Những tài liệu này rất cần cho các bác làm việc ở cảng, tổ chức quản lý thuyền viên, người khai thác... Các VBQPPL này gồm có các văn bản luật, văn bản dưới luật (thông tư, nghị định, quyết định...) và các văn bản liên quan khác.

Dưới đây là danh sách VBQPPL được sắp xếp theo từng đề mục, những VB không còn hiệu lực sẽ được xóa khỏi danh sách.


I. Bộ luật và pháp lệnh
[You must be registered and logged in to see this link.]

II. Quản lý cảng biển và luồng hàng hải
[You must be registered and logged in to see this link.]

III. Quản lý vận tải biển và dịch vụ hàng hải
[You must be registered and logged in to see this link.]

IV. An toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường
[You must be registered and logged in to see this link.]

V. Quản lý tàu biển và thuyền viên
[You must be registered and logged in to see this link.]

VI. Văn bản pháp luật liên quan khác
[You must be registered and logged in to see this link.]

VII. Văn bản hướng dẫn thực hiện
[You must be registered and logged in to see this link.]

VIII. Văn bản dự thảo
[You must be registered and logged in to see this link.]

cập nhật thường xuyên...
Bố già
Bố già
Admin

Tổng số bài gửi : 2257
Điểm kinh nghiệm : 2916
Ngày tham gia : 18/03/2010
Nơi làm việc : Vietsovpetro
Đến từ : Hà Tĩnh

http://www.dieukhientaubien.net/

Về Đầu Trang Go down

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải Empty Re: Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải

Bài gửi by Bố già on Wed Apr 25, 2012 1:08 pm

I. Bộ luật và pháp lệnh

1. Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005 (số hiệu: 40/2005/QH11)
[You must be registered and logged in to see this link.]

2. Luật giao thông đường thủy nội địa 2004 (số hiệu: 23/2004/QH11)
[You must be registered and logged in to see this link.]

3. Pháp lệnh về phí và lệ phí 2001 (số hiệu: 38/2001/PL-UBTVQH10)
[You must be registered and logged in to see this link.]

4. Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển (số hiệu: 05/2008/PL-UBTVQH12)
[You must be registered and logged in to see this link.]
Bố già
Bố già
Admin

Tổng số bài gửi : 2257
Điểm kinh nghiệm : 2916
Ngày tham gia : 18/03/2010
Nơi làm việc : Vietsovpetro
Đến từ : Hà Tĩnh

http://www.dieukhientaubien.net/

Về Đầu Trang Go down

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải Empty Re: Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải

Bài gửi by Bố già on Wed Apr 25, 2012 1:11 pm

II. Quản lý cảng biển và luồng hàng hải

1. Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
[You must be registered and logged in to see this link.]

2. Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
[You must be registered and logged in to see this link.]

3. QĐ số 16/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 về công bố danh mục phân loại cảng biển Việt Nam
[You must be registered and logged in to see this link.]

4. QĐ số 1818/QĐ-BGTVT ngày 23/06/2009 Về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
[You must be registered and logged in to see this link.]

5. QĐ số 57/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 Về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải
[You must be registered and logged in to see this link.]

6. QĐ số 04/2007/QĐ-BGTVT ngày 24/01/2007 Về việc điều chỉnh vị trí vùng đón trả hoa tiêu tại Vũng Tàu
[You must be registered and logged in to see this link.]

7. QĐ số 64/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005 về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam (trước đây quy định 10 vùng, bây giờ gom lại chỉ còn 8 vùng)
[You must be registered and logged in to see this link.]

8. QĐ số 41/2005/QĐ-BGTVT ngày 16/09/2005 về Quy định trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải
[You must be registered and logged in to see this link.]

9. QĐ số 88/2004/QĐ-BTC ngày 19/11/2004 Về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải
[You must be registered and logged in to see this link.]
Bố già
Bố già
Admin

Tổng số bài gửi : 2257
Điểm kinh nghiệm : 2916
Ngày tham gia : 18/03/2010
Nơi làm việc : Vietsovpetro
Đến từ : Hà Tĩnh

http://www.dieukhientaubien.net/

Về Đầu Trang Go down

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải Empty Re: Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải

Bài gửi by Bố già on Wed Apr 25, 2012 1:12 pm

III. Quản lý vận tải biển và dịch vụ hàng hải

1. Thông tư số 69/2011/TT-BGTVT ngày 31/12/2011 ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải
[You must be registered and logged in to see this link.]

2. TT số 04/2012/TT-BGTVT ngày 29/03/2012 Quy định thủ tục cấp phép cho tàu biển nước ngoài vận tải nội địa
[You must be registered and logged in to see this link.]

3. Công văn số 67/CHHVN-VTDVHH ngày 11/01/2012 của Cục HHVN về việc một số lưu ý khi vận chuyển hàng hóa có nguy cơ hóa lỏng (quặng niken)
[You must be registered and logged in to see this link.]

4. NĐ số 77/2011/NĐ-CP ngày 01/09/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/03/2009 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển
[You must be registered and logged in to see this link.]

5. Thông tư số 17/2010/TT-BGTVT ngày 5/7/2010, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải. (quan trọng)

6. Thông tư số 54/2011/TT-BGTVT ngày 8/11/2011, ban hành Quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải
Bố già
Bố già
Admin

Tổng số bài gửi : 2257
Điểm kinh nghiệm : 2916
Ngày tham gia : 18/03/2010
Nơi làm việc : Vietsovpetro
Đến từ : Hà Tĩnh

http://www.dieukhientaubien.net/

Về Đầu Trang Go down

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải Empty Re: Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải

Bài gửi by Bố già on Wed Apr 25, 2012 1:13 pm

IV. An toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường

1. Thông tư số 54/2011/TT-BGTVT ngày 8/11/2011 Thông tư quy định về báo hiệu hàng hải và Thông báo hàng hải, bãi bỏ Quyết định số 53/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005
[You must be registered and logged in to see this link.]

2. Thông tư số 47/2011/TT-BGTVT ngày 30/6/2011 Thông tư quy định về tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2011, thay thế Thông tư số 25/2004/TT-BGTVT
[You must be registered and logged in to see this link.]
Bố già
Bố già
Admin

Tổng số bài gửi : 2257
Điểm kinh nghiệm : 2916
Ngày tham gia : 18/03/2010
Nơi làm việc : Vietsovpetro
Đến từ : Hà Tĩnh

http://www.dieukhientaubien.net/

Về Đầu Trang Go down

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải Empty Re: Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải

Bài gửi by Bố già on Wed Apr 25, 2012 1:14 pm

V. Quản lý tàu biển và thuyền viên

1. Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 (có hiệu lực từ 1/6/2012) ban hành về Tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam, thay Quyết định số 31/2008/QĐ-BGTVT ngày 26/12/2008.
[You must be registered and logged in to see this link.]

2. Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21/3/2012 ban hành Quy đinh về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
[You must be registered and logged in to see this link.]

3. Quyết định số 52/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005 ban hành Tiêu chuẩn đào tạo, cấp, thu hồi chứng chỉ khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải. (đã được thay thế bằng thông tư 06)
Bố già
Bố già
Admin

Tổng số bài gửi : 2257
Điểm kinh nghiệm : 2916
Ngày tham gia : 18/03/2010
Nơi làm việc : Vietsovpetro
Đến từ : Hà Tĩnh

http://www.dieukhientaubien.net/

Về Đầu Trang Go down

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải Empty Re: Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải

Bài gửi by Bố già on Wed Apr 25, 2012 1:15 pm

VI. Văn bản pháp luật liên quan khác
Bố già
Bố già
Admin

Tổng số bài gửi : 2257
Điểm kinh nghiệm : 2916
Ngày tham gia : 18/03/2010
Nơi làm việc : Vietsovpetro
Đến từ : Hà Tĩnh

http://www.dieukhientaubien.net/

Về Đầu Trang Go down

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải Empty Re: Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải

Bài gửi by Bố già on Wed Apr 25, 2012 1:16 pm

VII. Văn bản hướng dẫn thực hiện

1. Thông tư số 41/2012/TT-BTC ngày 9/3/2012 ban hành về Hướng dẫn mức thu một số loại phí hàng hải đối với tàu thủy có trọng tải lớn cập cảng Cái Mép - Thị Vải
[You must be registered and logged in to see this link.]
Bố già
Bố già
Admin

Tổng số bài gửi : 2257
Điểm kinh nghiệm : 2916
Ngày tham gia : 18/03/2010
Nơi làm việc : Vietsovpetro
Đến từ : Hà Tĩnh

http://www.dieukhientaubien.net/

Về Đầu Trang Go down

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải Empty Re: Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải

Bài gửi by Bố già on Wed Apr 25, 2012 1:16 pm

VIII. Văn bản dự thảo

1. Quy trình nghiệm thu luồng
Bố già
Bố già
Admin

Tổng số bài gửi : 2257
Điểm kinh nghiệm : 2916
Ngày tham gia : 18/03/2010
Nơi làm việc : Vietsovpetro
Đến từ : Hà Tĩnh

http://www.dieukhientaubien.net/

Về Đầu Trang Go down

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải Empty Re: Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải

Bài gửi by thoi_navi on Thu Jul 26, 2012 8:14 am

QUYẾT ĐỊNH 98/2008/QĐ-BTC NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2008 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI VÀ BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI
[You must be registered and logged in to see this link.]
Cái này mới hơn nè chú Trình.
thoi_navi
thoi_navi
Third Officer

Tổng số bài gửi : 116
Điểm kinh nghiệm : 40
Ngày tham gia : 15/04/2010
Đến từ : Huế xiti

Về Đầu Trang Go down

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải Empty Re: Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải

Bài gửi by canhk11d on Tue Aug 20, 2019 5:17 pm

Có ae nào có tài liệu TCVN 5585-1991 về an toàn công tác lặn không. Em tìm trên mạng k thấy
canhk11d
canhk11d
Ordinary Seaman

Tổng số bài gửi : 3
Điểm kinh nghiệm : 3
Ngày tham gia : 02/10/2017

Về Đầu Trang Go down

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải Empty Re: Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết